Het was ooit een goede locatie tot de verandering van het verkeersplan …

Demografische verschuivingen, nieuwe inzichten in verkeersveiligheid, betere toegankelijkheid, veranderd mobiliteitsgebruik, meer rust in de wijk, of gewoon een bouwput: er zijn legio oorzaken te noemen die leiden tot een aangepast verkeersplan. En nu ligt uw kantoor of winkel net aan die straat waar het tweerichtingsverkeer, éénrichtingsverkeer wordt. Welke net een aantal maanden dicht moet, omdat er een nieuw appartementencomplex gebouwd wordt. Welke onderdeel is van de uitbreiding van de betaalde parkeerzone in de stad. Kortom, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van uw kantoor of winkel wordt er flink minder van en dat gaat u inloop en omzet kosten.

Wat kan ik doen aan een wijziging in het verkeersplan?

Maar, zult u denken, wat kan ik hier dan aan doen? Dat ligt eraan. Plannen, zoals inderdaad ook het verkeersplan, die via formele wegen gecommuniceerd zijn, zoals bijvoorbeeld vergunningsaanvragen in lokale kranten, kunnen aan uw aandacht ontsnappen. En dat kan een ontwikkelaar, gemeente of initiatiefnemer net even goed uitkomen. Hoe minder inspraak of zienswijzen,… of door de bril van de initiatiefnemer Hoe minder weerstand’, des te sneller we door kunnen. En ondanks dat doortastend kunnen ontwikkelen goed kan zijn, is het altijd belangrijk dat iedereen zoveel als mogelijk instemt. En daar ligt de crux. Het is uiteindelijk in ieders belang dat de geboden mogelijkheden voor inspraak benut worden. Want je bezwaar, ongenoegen of complimenten kenbaar maken is vaak nuttiger naarmate je dit eerder kunt doen.
Om op tijd de verkeersmeldingen zoals een gewijzigd verkeersplan in de buurt of straat van uw winkel of kantoor te ontvangen, biedt Inspecter de bekendmakingsservice. Ook als u juist op veel locaties gevestigd bent en zogezegd door de bomen het bos niet meer ziet, kunnen wij u met een eenvoudig overzicht of heldere online viewer, van de juiste informatie voorzien. Doe ook uw voordeel en laat u eens nader informeren.
Voor meer informatie over Inspecter en de bekendmakingsservice: of neem contact op met Robert Savelkoul of een ander lid van ons team om eens vrijblijvend kennis te maken met de bekendmakingsservice van Inspecter.
Jan Paul van den Berg
Interessant? Deel dit bericht.