Digital Twin

De vraag met big data is natuurlijk altijd: wat wil ik met de data doen, welke data zijn voor mij relevant, en hoe trigger ik mijn omgeving om met deze data te werken?

Een goed voorbeeld is vastgoed circulariteit. Iedereen vind circulariteit belangrijk, we weten er alles van, zwemmen in de “relevante” data. Toch wordt er weinig mee gedaan.

Een belangrijke reden is juist het feit dat er zoveel data beschikbaar zijn. Daar komt nog bij dat data vaak erg ontoegankelijke zijn en op een moeizame manier worden verwerkt en gepresenteerd.

Onze oplossing is Inspecter Digital Twin. Wij verwerken de data op een 3D platform en visualiseren daarmee de data. Op deze wijze wordt heel snel zichtbaar wat wel en wat niet relevant is en welke beleidsbeslissingen moeten worden genomen.

voordelen van een digital twin

Digital Twin in actie

De Parkstad regio in Limburg wil serieus aan de slag met vastgoed circulariteit. De data bestaan, echter worden deze nog niet volledig benut. We weten bijvoorbeeld wanneer welke huizen en woningen gesloopt moeten worden. We weten ook welke materialen gebruikt zijn. We weten zelfs hoe we de materialen moeten demonteren, zodat ze kunnen worden hergebruikt. Ondanks alle beschikbare data ontbreekt een totaalbeleid. Politieke beslissingen zijn noodzakelijk, maar er bestaat geen tool op basis waarvan deze beslissingen op een goede en verstandige manier kunnen worden ontnomen.

Inspecter heeft voor regio Parkstad een project opgezet waar al het vastgoed binnen de regio Parkstad in een 3D model wordt gezet, op een heel realistische wijze. In dit model kun je de woningen, kantoren, bedrijfspanden markeren met de informatie over de materialen en de lifecycle van deze materialen. Onmisbaar om beleid te maken op het gebied van circulariteit.

Dat is niet het enige, want op deze Digital Twin kun je veel meer data linken. We partneren bijvoorbeeld in dit project met woningcorporaties die alle relevante gegevens koppelen: Sociaal-demografisch, huurcontracten, onderhoudsvraagstukken, etc. Bouwbedrijven – ook partners in dit project – kunnen eveneens aangeven hoe en wanneer ze gaan slopen, waar ze welke materialen in welk project zullen hergebruiken, enzovoorts.

Door alle beschikbare data, van evt. meerdere partijen, in een interactieve 3D visualisatie te verwerken, kunnen beleidsmakers veel sneller en onderbouwd door data de juiste keuzes maken.

Data zijn overal. Het gaat om de vraag die je aan data stelt. Visualisatie is daarbij heel belangrijk.

Meer informatie?

Wij komen graag bij jou langs voor het geven van meer uitleg en een live demo. Wij leveren ook maatwerk en kunnen alle informatie boven water halen.