RaadScanner™

In Nederland zijn het de gemeentes die de meeste beslissingen nemen op het gebied van vastgoed. Die discussies vinden altijd ook plaats in de gemeenteraad, waar notities worden ingediend, vragen worden beantwoord, bestemmingsplannen worden vastgesteld, wijzigingen daarop – en nog veel meer. Deze discussies en de stukken die erbij horen, zijn openbaar en worden gepubliceerd op de websites van de gemeenten.

Als jij als ondernemer in een vroeg stadium wilt weten wat er nu eigenlijk in gemeente X aan de hand is – bijvoorbeeld dat een school wordt verkocht, of verbouwd gaat worden, of dat een verkeersplan gewijzigd gaat worden – ja, dan moet je eigenlijk óf de raadzittingen bijwonen, óf alle stukken lezen. Of je moet erop hopen dat je de informatie leest in de regionale of lokale media.

Maar je weet dan één ding zeker: je zult dan toch vaak te laat zijn. En als je al wat hoort, dan weet je nog vaak niet precies wat er aan de hand is. Terwijl het voor jou nu juist heel belangrijk is om tijdig, volledig en correct geïnformeerd te worden. Want dan kun je erop af, en heb je een goede kans dat je de eerste bent die met de gemeente contact opneemt om een voorstel te doen, en daarmee wellicht het project ook binnen te halen.

Automatisch alle vergaderingen scannen

De RaadScanner gaat de notulen en bijlagen van alle gemeenteraden in Nederland af. Je kunt je eigen zoekvragen, je eigen interessegebieden invoeren, en dan krijg je periodiek alle hits aangeleverd op je zoekvragen in de gemeenten van jouw keuze. Dat gebeurt in de vorm van een excel bestand zoals hier weergegeven, waarin een korte beschrijving staat van de hit, met een hyperlink die je direct naar de originele documenten brengt.

Je krijgt op die manier de juiste informatie in een vroegtijdig stadium in handen. Je wint niet alleen veel tijd, maar je bént ook op tijd.

Onze RaadScanner is in staat alle stukken te lezen, en te rubriceren. We geven de garantie dat onze scan volledig en correct is, en actueel. We zijn ook in staat om paren van zoekwoorden te combineren, zodat je niet teveel hits krijgt. Want bijvoorbeeld structuurvisie komt vaak voor. Om onnodig leeswerk te vermijden kun je dan de structuurvisie weer koppelen aan andere, meer precieze zoektermen, zoals school, winkel, woonhuis – welke zoekterm dan ook maar.

Meer informatie?

Wij komen graag bij jou langs voor het geven van meer uitleg en een live demo. Wij leveren ook maatwerk en kunnen alle informatie boven water halen.