Kansenkaart

We brengen voor onze klanten data samen op onze eigen kaart, de ProViewer, die de klant de mogelijkheid biedt om analyses te maken: waar zijn problemen, waar zijn oplossingen en waar liggen kansen voor bijv. ontwikkeling van een nieuw project. Wij kunnen alle informatie, mits geo-gerelateerd op onze kaart kwijt, en koppelen deze data aan de wettelijke kaders van bestemmingsplannen en bag. Op deze wijze krijgt de klant maatwerk dat visuele inzichten verschaft die tot betere analyses en beslissingen leidt.

kansen in uw omgeving gevisualiseerd

WAT IS HET VOORDEEL VOOR DE KLANT

Onze klanten gebruiken hun kansenkaart om data op te publiceren die voor de klant relevant is en meegenomen moet worden in beslissingen over nieuwe ontwikkelingen, projecten, locaties. De klant bepaalt wat hij/zij wil zien. Wij leveren de data op de ProViewer aan in de vorm van onderscheiden datalagen. De klant bepaalt welke datalagen zichtbaar moeten zijn, en kan de combinatie van datalagen zo instellen als hij/zij wenst.

De visuele analyses worden gebruikt om project ideeën te genereren, die daarna uitgewerkt worden richting bijv. opdrachtgever, bijvoorbeeld projectontwikkelaar of overheid.

De klanten waarderen dat de kansenkaart toekomstbestendig is: want wordt voortdurend, in co-creatie met de klant verder ontwikkeld, en kan gebruikt worden als platform voor opslag van alle en allerlei soorten vastgoed gerelateerde data, ook beheers- en onderhoudsdata.

Co-creatie en doorontwikkelen

Onze klanten vinden het ook erg prettig dat wij onze producten in co-creatie ontwikkelen. Samen met hen komen we tot steeds betere analyses en oplossingen. Een win-win situatie, die leidt tot een steeds hogere graad van perfectie. Een goed voorbeeld van co-creatie is het ontwikkelen van de kansenkaart voor Woningcorporaties. Deze kaart vergemakkelijkt inzicht te verkrijgen waar nog mogelijkheden en noodzakelijkheden liggen voor het ontwikkelen van nieuwe projecten.

Onze klanten weten ook dat onze samenwerking future proof is: Inspecter is als één van de weinigen in Nederland reeds voorbereid op de nieuwe Omgevingswet.

Meer informatie?

Wij komen graag bij jou langs voor het geven van meer uitleg en een live demo. Wij leveren ook maatwerk en kunnen alle informatie boven water halen.